Szkolenia z pierwszej pomocy skierowane są zarówno dla firm jak i osób indywidualnych. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych instruktorów posiadających kilkunastoletnią praktykę w zespołach ratownictwa medycznego, co pozwoli przekazać omawiane zagadnienia w ciekawy i praktyczny sposób. Wiedza oparta na aktualnych wytycznych połączona z ćwiczeniami podczas których wykorzystywane są profesjonalne fantomy dorosłych, dzieci, oraz inny sprzęt w tym AED służące do automatycznej defibrylacji z całą pewnością przyniesie pożądany efekt.

Organizując szkolenie mamy zawsze na uwadze charakterystykę zawodową grupy dla której jest ono zorganizowane, kładąc większy nacisk na zagrożenia którego wystąpienie jest bardziej prawdopodobne w danej grupie zawodowej.

Poniżej przedstawione został zagadnienia omawiane podczas standardowego szkolenia:

  • aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy;
  • ocena bezpieczeństwa miejsca zdarzenia, ocena stanu poszkodowanego, wezwanie pomocy;
  • wykonanie resuscytacji krążeniowo- oddechowej u dorosłych z wykorzystaniem AED;
  • wykonanie resuscytacji krążeniowo- oddechowej u dzieci
  • wczesne rozpoznanie i pierwsza pomoc w stanach nagłych zagrażających życiu i zdrowiu ( zadławienie. zakrztuszenie, omdlenie, ból w klatce piersiowej, padaczka, hipo i hiperglikemia)
  • urazy i zaopatrywanie ran;
  • pierwsza pomoc z uwzględnieniem specyficznych warunków pracy
prev next