W ramach BHP/ PPOŻ świadczę pełen zakres usług zapewniając indywidualne i elastyczne podejście do każdego klienta, uwzględniając jego oczekiwania i specyfikę firmy. Oferowane usługi obejmują zarówno doradztwo, analizę, ocenę jak i wdrażanie niezbędnych procedur w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa. Poniżej przedstawiam zakres usług.

 1. Nadzór bhp (kompleksowa obsługa)
 2. Audyt stanu BHP
 3. Ocena maszyn pod względem spełnienia minimalnych wymagań
 4. Opracowanie oceny ryzyka zawodowego
 5. Opracowanie instrukcji stanowiskowych BHP
 6. Sporządzanie dokumentacji powypadkowej
 7. Doradztwo w zakresie BHP
 8. Uczestniczenie w kontrolach PIP i PIS oraz pomoc w realizacji nakazów PIP i PIS
 9. Opracowywanie analiz rocznych BHP
 10. Szkolenia wstępne BHP
 11. Szkolenia okresowe BHP w formie samokształcenia kierowanego (online, e-learning, e-szkolenia) oraz w formie stacjonarnej (w miejscu i czasie dogodnym dla klienta)
 12. Szkolenia z pierwszej pomocy
 13. Szkolenia ochrony przeciwpożarowej m. in. dla pracowników wytyczonych do przeprowadzania ewakuacji
 14. Szkolenia z metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego dla osób, które przeprowadzają instruktaż stanowiskowy w zakładzie pracy dla nowo przyjętych pracowników
 15. Doradztwo w zakresie doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej
 16. Doradztwo i opracowywanie norm przydziału odzieży i obuwia roboczego dla pracowników
 17. Opracowywanie innych dokumentów w zakresie BHP w zakładzie pracy
 18. Wykonywanie innych zadań wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 109 poz. 704, z późn. zm.)