Cenna usług ustalana jest indywidualnie w zależności od potrzeb klienta, wielkości zakładu pracy, zakresu usług, liczby pracowników itp.